Friday Sep 16, 2022

#41 Geloofsgroei door de preek?

Deze aflevering - deel één van een tweeluik - is de herkansing van wat voor de zomer mislukte: een gesprek tussen Lennert, zijn vader Bert (debutant) en Renco. Ze hebben over volwassen(er) worden in je geloof en wat je daarbij redelijkerwijs kunt en mag verwachten van de preek. Want valt die niet vaak gewoon heel erg tegen? En waarom groeit het 'niveau' van de preek niet mee, over de jaren heen? Bert bleek zeer bereid met ons over deze vragen in gesprek te gaan!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Renco Schoemaker

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822