geloofsvoer gesprek

Season 3

Episodes

Friday Jul 21, 2023

Enkele dagen voor deze opname bezochten Danielle (uit episode #61) en Renco een kerkdienst in Zwolle. Danielle komt nooit in de kerk en Renco regelmatig. In deze extra lange, afsluitende aflevering van seizoen 3 verkennen ze welke indrukken het kerkbezoek achterliet bij haar (Dick luisterde de kerkdienst later terug). En dat levert een aantal interessante inzichten op, evenals vragen.
Waarom voelt Danielle zich een indringer? Welke aannames nam ze mee? Waarom zong Renco niet alles mee? Welk touw knoopte Dick aan de preek? Er zit niks anders op dan te luisteren...
(Fijne vakantie en tot in het najaar. Dan starten we aan seizoen 4 van geloofsvoer gesprek. Ook het geloofsvoer thuisgesprek zal dan starten.)

Friday Jul 14, 2023

In deze aflevering uit Renco zijn teleurstelling over dat wat de kerk (niet) biedt om de vaak genoemde geloofsgroei te stimuleren en bereiken. Zwolse predikant Jos Douma draait er niet omheen en (h)erkent die teleurstelling, maar heeft daar ook het nodige aan toe te voegen. Met de inbreng van Dick (tevens kerkelijk werker) werd het wederom een opname die het beluisteren waard is. Zo menen wij.

Friday Jun 30, 2023

In deze aflevering gaan Dick en Renco in gesprek met de Zwolse predikant Jos Douma over zijn online cursus ‘Leven met God vanuit 12 eenvoudige woorden’ die ook als prekenserie als podcast te beluisteren is. In deel 8 over het eenvoudige woordje 'Nee' heeft Jos het over godsbeelden en de waarachtige God en Renco vraagt zich af: kan je over die waarachtige God niet precies hetzelfde zeggen: het is een Godsbeeld? Wat bedoelt hij met de waarachtige God in zijn preek?

Friday Jun 16, 2023

Vanuit de podcast studio in Deventer praten Dick en Renco nog door met Bert over 'over je geloof praten'. Waarom is dat met niet-gelovigen toch vaak wat lastig? In de eerste plaats omdat wij als gelovigen zelf over (taal)barrières heen moeten en soms worstelen om essentiële kanten van ons geloof woordelijk over te brengen (luister ook #61).
Bert vertelt hoe hij door de jaren heen veranderd is op dit gebied en Dick haalt de discussie aan die ontstond tussen Renco en Daniëlle nadat de microfoon voor aflevering 61 al uit stond... Al met al meer dan genoeg redenen om (weer) te luisteren, toch?

#62 Lichaam én/óf geest?

Friday Jun 02, 2023

Friday Jun 02, 2023

Na het eerdere experiment (#54) weer een opname met maar liefst vier stemmen. Dick en Renco gaan in gesprek met Lennert en zijn vader Bert over de ogenschijnlijke, strikte scheiding tussen het lichaam en de geest. Is dat altijd zo geweest? Waar komt dat onderscheid vandaan, en kunnen ze binnen het christelijk geloof goed naast elkaar bestaan? Het zijn vragen die Bert stelde en samen met ons probeert te beantwoorden.

Friday May 19, 2023

In deze aflevering gaan Dick en Renco in gesprek met Danielle. Zij vroeg zich af hoe beide heren zich nu tot het geloof zouden verhouden als ze niet gelovig waren opgevoed. Waarom en wat gelooft de één wel en de ander niet? En waarom speelt God voor Dick en Renco wel een betekenisvolle rol en haalt Danielle daarover haar schouders op? Een zoekend, eerlijk en open gesprek.

Friday Apr 28, 2023

In deze aflevering is Job te gast en hij wilde het graag hebben over de weduwen en wezen. In Jakobus 1:27 lezen we er over als uitleg van de 'ware en reine godsdienst' naast de oproep niet gelijkvormig aan deze wereld te worden. Job en Renco verkennen hoe aan die oproep gevolg te geven is anno nu en wat daarbij afleidt.

Friday Apr 14, 2023

Renco en Dick merken op dat de woorden 'mogen' en 'mooi' bovengemiddeld worden gebruikt wanneer je elkaar vanuit of in de kerk treft. Ze snappen waar deze woorden vandaan komen en waarom ze zoveel klinken, en discussiëren dus vooral over de onbedoelde effecten. Een woord dat in ieder geval klinkt is passiviteit en voor de rest moet je toch echt gaan luisteren ;-)

Sunday Apr 02, 2023

In deze aflevering mopperen Dick en Renco over de toon die (zij) protestanten kunnen aanslaan tegen katholieken. Ze gaan daarbij ook te rade bij zichzelf, maar ventileren eerst hun frustratie bij aflevering 5 van de podcast 'Het gedeelde woord'. Andries Knevel wordt opgevoerd als vertegenwoordiger van de protestanten die soms wat belerend en neerbuigend praat met/over katholiek Thomas Quartier. Want die katholieken lezen de bijbel niet, toch?

Saturday Mar 25, 2023

In aansluiting op het thema in de kerkdienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk 2 in Zwolle (zie links hieronder) is dit een nieuwe aflevering in het vierluik. In deze vierde en laatste aflevering staat het verhaal uit Mattheüs 16: 13-21 centraal.
Thema: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?
Nieuwsgierig geworden? Je kan de dienst terugluisteren of -kijken via Youtube (hier) of Kerkomroep (hier).

Renco Schoemaker

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320