geloofsvoer gesprek

Season 3

Episodes

Friday May 19, 2023

In deze aflevering gaan Dick en Renco in gesprek met Danielle. Zij vroeg zich af hoe beide heren zich nu tot het geloof zouden verhouden als ze niet gelovig waren opgevoed. Waarom en wat gelooft de één wel en de ander niet? En waarom speelt God voor Dick en Renco wel een betekenisvolle rol en haalt Danielle daarover haar schouders op? Een zoekend, eerlijk en open gesprek.

#promo Nieuw begin

Thursday May 11, 2023

Thursday May 11, 2023

Vandaag een speciale, korte  (promo)aflevering waarin Dick en Renco kennismaken en even podium geven aan podcasters in spe: Casper en Levi. Het was de bedoeling met z'n vieren te podcasten, maar tijdens het aansluiten van de verkeerde voeding kapte de audio interface ermee. Daarom moesten we terug van vier microfoons naar twee. Met enige improvisatie kwam deze promo alsnog tot stand.

Friday Apr 28, 2023

In deze aflevering is Job te gast en hij wilde het graag hebben over de weduwen en wezen. In Jakobus 1:27 lezen we er over als uitleg van de 'ware en reine godsdienst' naast de oproep niet gelijkvormig aan deze wereld te worden. Job en Renco verkennen hoe aan die oproep gevolg te geven is anno nu en wat daarbij afleidt.

Friday Apr 14, 2023

Renco en Dick merken op dat de woorden 'mogen' en 'mooi' bovengemiddeld worden gebruikt wanneer je elkaar vanuit of in de kerk treft. Ze snappen waar deze woorden vandaan komen en waarom ze zoveel klinken, en discussiëren dus vooral over de onbedoelde effecten. Een woord dat in ieder geval klinkt is passiviteit en voor de rest moet je toch echt gaan luisteren ;-)

Sunday Apr 02, 2023

In deze aflevering mopperen Dick en Renco over de toon die (zij) protestanten kunnen aanslaan tegen katholieken. Ze gaan daarbij ook te rade bij zichzelf, maar ventileren eerst hun frustratie bij aflevering 5 van de podcast 'Het gedeelde woord'. Andries Knevel wordt opgevoerd als vertegenwoordiger van de protestanten die soms wat belerend en neerbuigend praat met/over katholiek Thomas Quartier. Want die katholieken lezen de bijbel niet, toch?

Saturday Mar 25, 2023

In aansluiting op het thema in de kerkdienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk 2 in Zwolle (zie links hieronder) is dit een nieuwe aflevering in het vierluik. In deze vierde en laatste aflevering staat het verhaal uit Mattheüs 16: 13-21 centraal.
Thema: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?
Nieuwsgierig geworden? Je kan de dienst terugluisteren of -kijken via Youtube (hier) of Kerkomroep (hier).

Saturday Mar 18, 2023

In aansluiting op het thema in de kerkdienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk 2 in Zwolle (zie links hieronder) is dit een nieuwe aflevering in het vierluik. In deze derde aflevering staat het verhaal uit Johannes 6: 25-51 centraal.
Thema: Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt?
Nieuwsgierig geworden? Je kan de dienst terugluisteren of -kijken via Youtube (hier) of Kerkomroep (hier).

Sunday Mar 12, 2023

In aansluiting op het thema in de kerkdienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk 2 in Zwolle (zie links hieronder) is dit een nieuwe aflevering in het vierluik. In deze tweede aflevering staat het verhaal uit Lucas 7:36-50 centraal.
Thema: Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft?
Nieuwsgierig geworden? Je kan de dienst terugluisteren of -kijken via Youtube (hier) of Kerkomroep (hier).

Sunday Mar 05, 2023

Dick en Renco werden benaderd door kersverse predikant Evert Jan - van de gemeente waar ook Renco kerkt - voor het maken van een korte podcastserie tijdens de lijdenstijd. Nou, daar waren ze direct voor te vinden. Vandaag de eerste van vier afleveringen waarin het verhaal uit Marcus 4:35-41 centraal staat.
Thema: Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen?
Nieuwsgierig geworden? Je kan de dienst terugluisteren of -kijken via Youtube (hier) of Kerkomroep (hier).

Friday Feb 24, 2023

Wederom een aflevering met "vier mannen van middelbare leeftijd" die met elkaar kletsen en de noodzaak zagen dat op te nemen. Weer gaan Dick, Lennert, Reinout en Renco met elkaar in gesprek en dit keer over hoe als christen om te gaan / te reageren op de klimaatcrisis. Het is wel een oprechte poging met elkaar te verkennen of een christelijke reactie/levenshouding een andere is dan een niet-christelijke. En zo ja, waarom en waar zit dat dan in?

Renco Schoemaker

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013